con muoi cai

Muỗi đánh hơi mùi máu như thế nào

Muỗi có khả năng ngửi thấy mùi máu thông qua chất dẫn nhiệt có trong không khí. Muỗi là loài côn trùng nguy hiểm cho loài người. Chúng truyền các ...