diet bo gay

Diệt loăng quăng phòng sốt xuất huyết bằng cá

Trong chiến dịch mẫu phòng chống sốt xuất huyết sáng 16/10 tại tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến nhiều gia đình thả ...